P.P.H.U. BEROTEX Jarosław Majtczak
ul. Zygmunta 56
93-331 Łódź
NIP: 7291832386

Telefon: 42 235 59 50
Emailsklep@rigello.pl

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.